Beach Party


FAQ

OORGASME – OORDOPJES VAN DE CM

Er zullen oordopjes van de CM uitgedeeld worden op het evenement.

KISS & RIDE: AFZETTEN EN OPHALEN

Rond de Kiss and Ride zone is er éénrichtingsverkeer om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Als je van de A12 komt zal je in de Jan Hammeneckerstraat rijden die éénrichting is geworden tot aan de Kiss and Ride zone, en daar zal ook een parkeerverbod gelden. Nadat je personen hebt afgezet rij je de Breemweg in terug naar de A12. De Breemweg zal ook eenrichting zijn.
Als je van de Patatestraat komt rij je de Jan Hammeneckerstraat in langs de andere kant, dat stuk zal ook eenrichting zijn tot aan de Breemweg. Je zet je passagiers net voor de Breemweg af en rijdt weg via de Breemweg.

WAAR KAN IK DE FOTO’S VAN VORIG JAAR BEKIJKEN?

Op onderstaande link kan u de foto’s bewonderen van vorige editie:

Foto album Beachparty 2022

Foto album Retro TD 2022

HOE OUD MOET IK ZIJN OM BINNEN TE MOGEN?

Iedereen is welkom op onze Beach Party, maar zoals hierboven vermeld moet je 16 zijn om alcohol te mogen consumeren. Vergeet dus zeker geen geldig leeftijdsbewijs mee te nemen.

WAT IS HET SLUITINGSUUR?

Wij moeten de gemeentelijke regelgeving respecteren en dit wil zeggen dat wij onze fuif om – info volgt – moeten stopzetten.
De bonnetjes zullen sluiten om – info volgt – en de verkoop van drank zal om – info volgt – stoppen.

VANAF WELKE LEEFTIJD MAG JE ALCOHOL DRINKEN?

Om alcohol te mogen drinken moet je 16 zijn.
Neem dus zeker je paspoort mee want we controleren dit aan de inkom. Indien je geen leeftijdsbewijs kan voorleggen zullen we je geen alcohol kunnen schenken.

HOE KAN IK GRATIS TICKETS VERKRIJGEN?

Binnenkort zullen wij op onze facebook een actie bekendmaken.
Hou dus zeker onze facebookpagina goed in het oog!

Sponsors en omwonenden van Chiro Westrode kunnen ook enkele gratis tickets voor de Retro TD of de Beach Party in hun brievenbus verwachten.

WAAROM ORGANISEERT CHIRO WESTRODE DE BEACH PARTY EN DE RETRO TD?

Wij hebben de opbrengst van dit evenement nodig om de werking van onze chiro te kunnen financieren.
We proberen vooral het kamp voor de leden betaalbaar te houden.
Als we de inkomsten van dit evenement niet zouden hebben, moeten we de leden minstens de helft meer aanrekenen voor het kamp. Daarnaast zijn er nog een resem andere kosten die het Chiro gebeuren met zicht meebrengt zoals infrastructuurwerken, bekostiging van activiteiten en de aankoop van speel materiaal.

HOE KAN IK SPONSOREN?

Voor vragen omtrent sponsoring kan u terecht bij sponsoring.beach.party@hotmail.com

NIET TOEGELATEN?

Het is verboden om eigen drank, zowel alcoholische als niet alcoholische dranken, mee binnen te brengen. Ook wapens, messen, paraplu’s en andere puntige voorwerpen worden geweerd.

We zijn een sterke voorstander van een zero drugsbeleid. Drugs is dus in alle geval verboden op het festivalterrein. Wanneer er bezoekers betrapt worden op het gebruik, verkoop of dealen van drugs, zullen deze personen dan ook onmiddellijk van het terrein verwijderd worden. Indien er strafbare feiten gebeurd zijn, laten wij het niet na om de nodige instanties hiervan op de hoogte te brengen.

In geval van verdachte omstandigheden kan er gevraagd worden om de zakken te openen en/of gefouilleerd te worden. Eenieder heeft het recht om dit te weigeren, maar dan voorziet de organisatie het recht om deze personen de toegang te weigeren en/of deze persoon te verwijderen van het festivalterrein. Idem met de controle op de identiteitskaart.

Het is eveneens verboden om tekens, logo’s, vlaggen of andere materialen toonbaar te maken waaruit bepaalde politieke, religieuze of andere overtuigingen kunnen blijken.

Seksueel geweld laten wij uiteraard niet toe. Personen die zich hieraan strafbaar maken, worden overgemaakt aan de bevoegde instanties. Eveneens geldt dit voor homofoob, seksistisch en/of racistisch gedrag.